Helyi Hírek - Független folyóirat   2021.09.22. szerda
Móric
E-mail cím:

Jelszó:

CÍMLAP
Cikkek és hírek
Portaszolgálat
Balesetek
Tűzoltósági hírek
Rendőrségi hírek
Polgármesteri interjú
Természetgyógyászat, szépség és egészség
Horoszkóp, asztrológia
Receptek
Videók
Olvasóinktól: körbeküldős üzenetek
Archívum
Archívum
Képgalériák
Helyi Hírek laphálózat
Legutóbbi számaink
Archívum - HH XVI.
Archívum - HH XVII.
2004 előtti számaink
Megjelenési időpontok
Hirdetési áraink
Lakossági aprók
Hirdetésfeladás
Szakmai adattár

Látogatók: 22119400
   « Vissza

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, CÉGEK FIGYELMÉBE!

 « Portaszolgálat 
2013. január 23.
 

2013. február 1. napja fontos határidő a gazdasági társaságok életében, mivel a 2011. évi CXCVII. törvény, a hosszú címe miatt csak „Módtv.”-nek említett törvény, ehhez a végső határidőhöz köti bizonyos adatok bejelentését ill. a cégnév módosítását, amelyet egyébként a cégjegyzékben vezetett adatok első módosításakor kell megtenni.

Ezen adatok a következők:

Székhely/telephelyhasználat igazolása: Székhely, telephely, fióktelep használatának jogosultságát és annak jogcímét igazolni kell minden 2012 03 01-e előtt alapított cég esetében. Ehhez ki kell váltani az érintett ingatlan –e-hiteles-  tulajdoni lapját, és amennyiben nem a cég a tulajdonos, úgy egy olyan megállapodást kell kötni, amelyben az összes tulajdonos és haszonélvező a hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adott ingatlant a cég használhassa. Ez lehet bérleti szerződés, vagy használatra feljogosító egyéb nyilatkozat.

Vezető tisztségviselők hiányzó adatainak bejelentése: A cégbíróságnak meg kell adni: cég képviseletére jogosult személyeknek (pl. ügyvezető, cégvezető) nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a képviseletre jogosultak tisztségét, e jogviszonyuk keletkezésének időpontját, (határozott időre szóló képviselet esetében a jogviszony megszűnésének időpontját is), illetve ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját, továbbá azt a tényt, ha a cég képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája benyújtásra került, valamint a cég tagjainak azonosító adatait, adóazonosító jelét vagy adószámát. Ez a már működő cégeknél praktikusan az adójel/adószám bejelentési kötelezettségét jelenti.  Külföldi tag esetében a külföldi adóazonosítóra is kiterjed ez a kötelezettség.  Ezen adatok igazolása természetesen a személyi okmányok adóhatóság által kiadott hivatalos okirattal történhet.

Ha a vezető tisztségviselő mandátuma régebben lejárt, nincs mód visszamenőleges hatállyal való megválasztására, főleg nem határozatlan időtartamra olyan időponttól kezdődően, amikor még a régi Gt. volt hatályban, ami nem tette lehetővé a határozatlan időre történő választást. Ilyen esetben a vezető tisztségviselőt csak az újraválasztás napjától lehet megválasztani és javasolt a megelőző időszak alatt végzett tevékenységet határozattal jóváhagyatni a legfőbb szerv által.

 

Kézbesítési megbízott bejelentése: Ha a külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni és bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési meghatalmazást. A kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy egyaránt lehet. Kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai (részvényesei), vezető tisztségviselői, valamint felügyelő bizottsági tagjai nem láthatnak el. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, és a megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot. Külföldi cég tagsága esetén három hónapnál nem régebbi cégkivonatot és annak hiteles magyar nyelvű fordítását, illetve azt az okiratot, amelyből képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható, mindenképpen be kell csatolni.

Állami és Nemzeti szavak a cégnévben, ezzel kapcsolatos kötelezettség: A cégek elnevezését is felül kell vizsgálni a tekintetben, hogy megfeleljen azon szabálynak, miszerint:  a cégnévnek egyértelműen különböznie kell a közhatalmi és közigazgatási szervek hivatalos és a köznyelvben használt elnevezésétől. Figyelni kell továbbá arra, hogy a cégnévben az „állami” vagy „nemzeti” kifejezés csak abban az esetben szerepelhet, ha a cégben az állam közvetlenül vagy szervezetei útján többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik, vagy a cég a külön törvény szerinti tartós állami tulajdoni körbe tartozik. Azon cégek, melyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, 2013. február 1. napjáig kötelesek cégnevük megváltoztatására.

Tevékenységi körökkel kapcsolatos változás: Visszaáll az a korábbi szabályozás, mely szerint a társasági szerződésben a főtevékenységet és valamennyi tevékenységet meg kell határozni. Nem lesz elegendő tehát a főtevékenység feltüntetése. A TEÁOR-t a jövőben a cégjegyzékben fel kell tüntetni, tehát a jövőben cégbejegyzési kérelemben a TEÁOR kódokkal kell kérni a bejegyzést. A tevékenységi kör módosítása viszont nem igényli a társasági szerződés módosítását; a NAV-hoz történt bejelentés után a módosításokat a NAV elektronikusan közli a cégbírósággal, amely hivatalból, automatikusan rögzíti azokat a cégjegyzékben, hasonlóan a bankszámlához.

 

Azon eljárások, amelyek kizárólag a tagok (tulajdonosok) és vezető tisztségviselők (képviselők) Módtv.-vel megállapított további azonosító adatainak, valamint a vezető tisztségviselők adóazonosító számának bejelentésére irányul, mentes az illeték és közzétételi költségtérítési kötelezettség alól. Tudni kell azonban azt is, hogy az eljáró ügyvéd legalább egy alkalommal ellenőrizni köteles a személyi okmányokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál, amely költségtérítéssel jár.

 

FIGYELEM! A bejelentési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén, ideértve a törvénymódosítások nyomán keletkezett bejelentéseket (pl. adóazonosító jel, székhelyigazolás) is, a cégbíróság minden esetben ki kell, hogy szabjon pénzbírságot, tekintettel arra, hogy a jogszabályszöveg nem ad a bírságolás tekintetében mérlegelési lehetőséget a cégbíróságnak. Igazolási kérelem előterjesztése pedig csak nyomós ok esetén ad mentesülési lehetőséget.

Az összeállítást a hatályos jogszabályok és a Cégbíróság valamint a Budapesti Ügyvédi Kamara egyeztetéseiről készült kamarai tájékoztató alapján összeállította: dr. Herman Edit ügyvéd (1163. Budapest, Thököly út 88. Tel.: 06(1)404-1790)

 


Ferenci Kiadó Bt.  •  1162 Budapest, Hermina út 16.  •  Tel.: [1] 405-5919  •  E-mail cím: hh@hh16.hu
Ugrás a Szakmai Adattárhoz
preload preload
Legutóbbi lapszámunk - 2021. szeptember 15.
2021. évi naptár nyomtatható formátumban letölthető
Ide kattintva megtekinthető
Kerületi festőművészek virtuális galériája
A fogyás lélektana
A XVI. kerületi uszodák honlapja
Hogyan legyünk egészségesebbek, szebbek, vékonyabbak
Bővebben az önismeretről és a Bach-virágterápiáról
Lao Ce ősi bölcselete e-book formátumban
Ide kattintva megtekinthető
Hazai és nemzetközi időjárás

Kattintson ide az előrejelzéshez